de leden van het regiobestuur

Bestuur

Het bestuur van de regio wordt gevormd door:

Anouchka van Miltenburgvoorzittervoorzitter@vvdzeeland.nl
Kees Foksvice-voorzittervicevoorzitter@vvdzeeland.nl
Don Goosensecretarissecretaris@vvdzeeland.nl
Kees Labanpenningmeesterpenningmeester@vvdzeeland.nl
Wilfried Boonmanbestuurslid campagne en communicatiecommunicatie@vvdzeeland.nl
Emily Holtkampbestuurslid opleiding en talentmanagementtalentmanagement@vvdzeeland.nl


Meer informatie over de doelen en hoofdtaken van het regiobestuur vind je op de pagina hieronder.