Antwoord vragen Verkeerssituatie Kuitaart en Boerenhol

Op 2 september 2022 berichtte de PZC over de voorgenomen aanpassingen van de Hulsterweg (N689) Kuitaart en op 1 oktober 2022 berichtte de PZC over de ervaringen van aanwonenden m.b.t. de uitgevoerde reconstructie van de Provincialeweg (N675) te Boerenhol.

De VVD fractie zag in deze berichtgeving aanleiding om vragen te stellen aan aan Gedeputeerde Staten. Lees hier de beantwoording van deze vragen.