Ontvlechting Evides-bezit uit PZEM

Zou het er dan toch echt van komen, dat de langgekoesterde wens van de DELTA/PZEM- aandeelhouders in vervulling gaat om de aandelen van Waterbedrijf Evides NV -via overheids-BV GBE Aqua- direct onder de publieke Zeeuwse aandeelhouders te brengen en uit de risicodragende sfeer van het commercieel bedrijf PZEM te halen? Het lijkt er wel op! Goede redenen daarvoor waren al veel langer aanwezig. Het pubiek en maatschappelijk belang van drinkwater verdient immers borging in overheidshanden, maar om uiteenlopende redenenen is het er nog niet van gekomen. De geschiedenis gaat terug tot 2007 en inmiddels zijn we dus 14 jaar verder.

Als onderdeel van het compensatiepakket “Wind in de zeilen” (fiche 1K is inmiddels een begrip geworden) zijn er de afgelopen tijd flinke stappen gezet waardoor de haven met behulp van een Rijksbijdrage van 10 miljoen euro nu in zicht is en het nog een kwestie van korte tijd en van goed aanmeren en vastleggen lijkt. De vaartocht er naar toe was allerminst eenvoudig, juist ook vanwege de zorgvuldigheid die geboden was en is richting PZEM NV.

Het is een ingewikkelde operatie geworden met garantstelling door de provincie op een lening van 367 miljoen euro en alles wat ermee verbonden is. Maar met deze insteek komt via dividenduitkeringen ook het Delta Kenniscentrum dichterbij, waarvoor een totale provinciale bijdrage van 20 miljoen euro benodigd is. En ook voor de Zeeuwse gemeenten biedt het toekomstig dividend perspecief voor hun maatschappelijke opgaven binnen knellende begrotingen.

De VVD-fractie heeft veel waardering voor de zorgvuldige wijze waarop dit voorstel de afgelopen tijd met gedegen adviezen en second-opinions is voorbereid en tot stand gekomen. Dat is een compliment waard voor degenen die hieraan bestuurlijk en ambtelijk hebben bijgedragen.

En om het goede voorstel en het ontwerp-besluit nog net iets beter en concreter te maken op het punt van dividendbeleid en oormerken koopsom aandelen, zijn wij mede-indiener van het amendement dat collega Kok zojuist heeft ingediend. Daarmee kan de verhanging van de aandelen Evides ook uitzicht bieden op tussentijds (super) dividend.

Voorzitter, collega’s, dit is nog niet de laatste stap die we vandaag in dit dossier zetten. We hopen wel dat die eind van dit jaar/begin volgend jaar gemaakt kan worden.

Het gesternte oogt gunstig.