Marketingstrategie Zeeland

Zeeland wordt winnaar van de coronaworsteling - kopte de PZC donderdag. Daarom blijven we als VVD voortvarend inzetten op de ontwikkeling van een Zeeuwse samenwerking die de overkoepelende strategie voor wonen, werken, recreëren en studeren stimuleert en uitdraagt.

 Want – zo is de verwachting – ook na de coronacrisis zal meer thuis gewerkt worden dan vóór de crisis. Door deze ontwikkeling zullen meer mensen dan voorheen ook belang hechten aan hun woon- en leefomgeving en de kwaliteit van wonen.

Daarom juichen we plannen toe om Zeeland ook buiten het toeristische seizoen aantrekkelijk te maken en deze te verbinden met cultuur, natuur en congressen. Ook de woonagenda loopt daar als een rode draad doorheen. Een betaalbare woning gecombineerd met een acceptabele afstand èn snelle verbinding zorgen dan samen voor een aantrekkelijk vestigingsgebied.

Vóórdat het zover is, vloeit er nog wel wat water door de Schelde. Want dat Zeeuwse gemeenten de marketingstrategie breed steunen is één ding, maar alle partijen, dus ook gemeenten zullen in balans moeten bijdragen. Prima dat Provincie voor nu kartrekker is, maar uiteindelijk is het een gezamenlijk product van bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Daarbij willen we duidelijkheid over wie wat gaat doen, wat het gaat kosten en welke resultaten behaald dienen te worden. Meetbaar en toetsbaar.

Ik vat nog even samen wat we als VVD samen willen bereiken:

  • Opzetten organisatie die zich richt op: overkoepelende, gezamenlijke aanpak voor wonen, werken en studeren
  • Strategie om vestigers te vinden, faciliteren en begeleiden
  • Publiek private samenwerking in de inrichting en uitvoering van de Zeeuwse marketingstrategie
  • Doorgaan met aanvalsplan arbeidsmarkt
  • Evenwichtige opbouw beroepsbevolking door

- Aantrekken meer hoger opgeleiden, jonge gezinnen

- Jong talent binden en boeien                                         

- Diversiteit aan woningen voor meerdere doelgroepen (flexwonen   arbeidsmigranten)