Spoedoverleg over stikstof

Deze week vinden er opnieuw boerenprotesten plaats. De boeren demonstreren tegen de nieuwe stikstofregels en omdat ze vinden dat er een te negatief beeld heerst van hun beroep in de media en politiek. In Zeeland wordt er niet geprotesteerd bij het provinciehuis, maar bestuurders van landbouworganisatie ZLTO hielden 14 oktober een spoedoverleg met de provincie over het stikstofprobleem. Commissaris van de Koning Han Polman en VVD gedeputeerde Dick van der Velde sloten aan bij het overleg.

Lees hier meer.