Initiatiefvoorstel CDA, SGP, PVDA, VVD, PVV, CU, PVZ, ZL, D66 en SP over bijstellen aandeelhoudersstrategie WST

Bijdrage Statenvergadering 1 maart 2019, Kees Bierens:

Wat valt er nog te zeggen over het zeer breed gedragen initiatiefvoorstel tot het aanpassen van het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de NV Westerscheldetunnel ? Niet veel meer, dat is al gebeurd in de commissievergadering van 15 februari j.l..

De VVD vindt het een goede zaak dat de extra overwinst door de forse toename van de tunnelpassages in de afgelopen jaren, nu wordt ingezet voor forse tariefsverlagingen voor vaste en veel-gebruikers. Bovendien blijft de optie om de tunnel eerder dan 2033 tolvrij te maken open.

Van de door 50Plus geïnitieerde en op het Rijk gerichte motie "Tolvrije Westerscheldetunnel" zijn wij mede-indiener en die zullen wij dus ook steunen.