Wensen en bedenkingen overdracht aandelen PZEM in Evides naar PZEM-aandeelhouders

Wensen en bedenkingen overdracht aandelen PZEM in Evides naar PZEM-aandeelhouders

Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 1 maart 2019

Een lang gekoesterde wens lijkt in vervulling te gaan: de overdracht van de aandelen PZEM in Evides naar de PZEM-aandeelhouders. De uitvoering van de VVD-motie uit 2005 komt in zicht, maar wel op een andere wijze en onder een ander gesternte dan we toen voor ogen hadden.

Hoe het ook zij, de afgelopen periode is er intensief door PZEM, de aandeelhouderscommissie en een ambtelijke werkgroep onderzoek gedaan op basis van 9 scenario's naar een mogelijke overdracht van de aandelen.

3 Scenario's zijn daaruit aanvankelijk overgebleven: 3a, 3b en 7 en het voorstel luidt nu de Raad van Bestuur van PZEM te verzoeken om nader onderzoek te doen naar scenario 7, namelijk de overdracht van (vooralsnog alleen) het juridisch eigendom van het PZEM-belang in Evides aan een tussenholding.

Het economisch eigendom blijft vooralsnog bij PZEM omdat het bedrijf het Evides-dividend nog niet kan missen.


Provinciale Staten worden nu de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten. De enige wens die ook de VVD-fractie in dit stadium heeft is vlot een second-opinion te laten opstellen over de eerdergenoemde scenario's 3a, 3b en 7 door een externe onafhankelijk adviseur. Wij zijn van mening dat dat de zorgvuldigheid ten goede kan komen.